Andere websites

 

Alle informatie op deze website is afkomstig van de websites van de instanties welke belast zijn met de uitvoering. Voor officiele informatie verwijzen we u dan ook door naar hen. Dit zijn:

Sociale Verzekeringsbank - Verantwoordelijk voor de kinderbijslag

Belastingdienst - Alle informatie over belastingen en belastingaftrek

Belastingdienst Toeslagen - Verantwoordelijk voor de kinderopvang toeslag en het kindgebonden budget

Informatie Beheer Groep - Verantwoordelijk voor de tegemoetkoming voor ouders en scholieren